Uute küsimuste lisamine!

Teatavasti sai varem “minu eFormularide” lehel “küsimuste” sakil lisada korraga 4 uut küsimust! Nüüdsest saab kasutaja valida, kas soovib lisada oma eFormularile 5, 10 või lausa 25 uut küsimust!

Edastas: Getter Kallasmaa

Vastamise ajalimiit

eFormularide koostamise lisavõmaluste all on võimalik nüüdsest uue funktsioonina määrata vastamise ajalimiit. Uus funktsioon on kasulik neile, kes soovivad läbi viia teste või kontrolltöid (näiteks õpetajad ja õppejõud). Kasutajal on võimalik määrata ajalimiit minutites, mille jooksul on vastajal võimalik eFormulari täita. Kui vastaja ei ole tegevust lõpetanud enne aja otsa saamist, saadetakse tema vastused automaatselt. Varem lõpetades on vastuseid võimalik ka käsitsi ära saata. Vastaja näeb jooksvalt oma järelejäänud aega.

Edastas: Getter Kallasmaa

Ühekordne vastamine

‘Minu eFormularide’ toimetamise lisavõimalustel on lisaks taas üks uus funktsioon – ühekordne vastamine! Antud funktsiooni kasutamine eeldab aga määratud või mitteanonüümsete vastajate valik. Seda seetõttu, et nii määratletud vastajad omavad individuaalset koodi, mille järgi saab vastaja tuvastada ning keelata tal rohkem kui ühekordne vastamine. Antud funktsioon on kasulik, kui kasutajale on oluline, et vastuste põhjal tehtav statistika oleks korrektne, kuna mitme sarnase vastuse arvestamine vähendab statistika usaldusväärsust.

Edastas: Getter Kallasmaa

Mitteanonüümsed vastajad

eFormularide koostamise lisavõimaluste sakil on uus lisafunktsioon, milleks on mitteanonüümsed vastajad. Mitteanonüümsed tähendab, et vastajad on identifitseeritavad e-posti aadressi järgi. Mitteanonüümsete vastajate valikul tuleb “saada” funktsiooni kaudu saata soovitud vastajatele e-kiri, mille sisuks on vastavale eFormularile viitav aadress. eFormulari aadressile lisatakse automaatselt individuaalne kood, mis võimaldab vastajal eFormulari täita. Ilma koodita ei võimaldata eFormulari täitmist ning kuvatakse teade “Vale või puuduv ligipääsukood!”.

Edastas: Getter Kallasmaa

Määratud vastajad

‘Minu eformularide’ toimetamise lisavõimaluste all on uue funktsioonina määratud vastajad. See funktsioon on kasulik nendele kasutajale, kes soovivad valida enda eFormularile vastajad. Vastajad pole küll identifitseeritavad, kuid ilma individuaalse koodita pole vastajatel eFormulari võimalik täita. Määratud vastajate korral on vastajatel vaja individuaalse koodiga aadressit, mille saab Ta juhul kui kasutaja on “saada” funktsiooni kaudu saatnud soovitud vastajale e-kirjaga kutse eFormulari täitma. Individuaalne kood lisatakse aadressile automaatselt. Kui keegi üritab ilma individuaalse koodita eFormulari täita, kuvatakse teade “Vale või puuduv ligipääsukood!”.

Edastas: Getter Kallasmaa

Anonüümsed vastajad

eFormulari koostamise lisavõimaluste all on nüüdsest uus võimalus kasutajal oma vastajaid määrata. Kui koostaja jaoks ei ole oluline, kes Tema eFormulari täidavad, tuleks valida vastajateks anonüümsed vastajad. Anonüümsed vastajad pääsevad eFormulari täitma minnes aadressile www.eformular.com/kasutajanimi/eformularinimi.html, kus kasutajanimi on koostaja kasutajanimi ning eformulari nimi on Tema koostatud eformulari nimetus.

Edastas: Getter Kallasmaa

Küsija muutmisvõimalus

Vahel juhtub, et keegi teeb vastates trükivea, või jätab mõne lahtri täitmata, mida küsija saab näiteks telefoni või näost näkku vestluse teel hiljem täpsustada. Või on juba algusest peale mõeldud nii, et osa ridu täidab küsija. Nö “ametkondlikuks kasutamiseks” väljad, mis täidetakse vastaja andmete alusel. Selleks lisatigi uus võimalus – eFormulari koostaja saab ise vastuseid muuta. Selleks tuleb vastava eFormulari Lisavõimaluste sakil linnutada märkeruut “küsija muutmisvõimalus“. Seejärel on andmefailis võimalik iga laekunud andmerida korrigeerida. Muutmiseks tuleb klõpsata vastava andmerea ees rea numbril. eFormular avatakse täidetud kujul, saab teha parandusi või täita tühje välju ning andmed uuesti postitada. Esialgne andmerida jääb ka alles, tolle staatuseks kuvatakse viimases tulbas “muudetud”. Uus andmerida saab staatuseks “kehtiv”. NB! Kui “küsija muutmisvõimalus” lubatud pole, siis näidatakse andmerea ees lihtsalt koodi, ilma viiteta. (Märkus. kui esimeses tulbas koodi pole, on tegemist vanemat tüüpi eFormulariga, mille andmed on failis, mitte andmebaasis. Uute võimaluste kasutamiseks tuleb vana andmefail endale ära salvestada ja lihtsalt kustutada – uus tekib automaatselt andmebaasi.)

Edastas: Getter Kallasmaa

Andmete väljaprint

Vahel on vaja üksikut täidetud eFormulari välja printida. Selleks on kõige parem PDF vorming. Nüüd saabki seda teha, klõpsates andmefaili rea ees PDF ikoonil. Soovitus: ärge seda ilmaasjata tehke, ja kui ikka kindlasti vaja on, siis iga kümne väljaprinditud eFormulari kohta istutage järgmisel kevadel üks puu!

Edastas: Getter Kallasmaa

Graafikud ja sagedustabelid

Nüüd saate näha ka lihtsaimat statistikat – valikvastustega küsimuste sagedustabeleid ja sektordiagramme. Neid saate näha Minu eFormularide -> andmefailide lehel iga eFormulari juures kui klõpsate viitel “statistika”. Iga valikvastuselise küsimuse kohta kuvatakse sektordiagramm ning sagedustabel, mis sisaldab vastusevarianti, vastanute absoluutarvu ning protsenti kõigist sellele eFormularile vastanutest


Edastas: Getter Kallasmaa

Piiratud vastamisaeg

Nüüdsest saab eFormulari koostaja soovi korral piirata vastamisaega kuupäeva või kellaaja täpsusega. Enne või pärast seda aega on eFormulari küll võimalik näha, ent vastata ei saa. Kõigepealt kuvatakse hoiatus (selle teksti saab küsitleja ka ise sisestada), kui aga vastaja sellest ei hooli, ja ikkagi üritab eFormulari täita ning postitada, siis andmeid ei salvestata ning sama hoiatus kuvatakse uuesti. Seda uut võimalust saab juhtida iga eFormulari toimetamise käigus, Lisavõimaluste sakil.

Edastas: Getter Kallasmaa