Päise ja jaluse redigeerimine

Formulari päist ja jalust saab nüüd kujundada ilma html-märgendeid lisamata, mistõttu on nende elementide disainimine nüüd oluliselt mugavam ja lihtsam. Vastavalt soovile ja vajadusele saab nüüd päisele ja jalusele lisada ka pilte ning viiteid.

NB! Kui redigeerimisikoonid päise ning jaluse lahtritele kohe pärast üldandmete lehele klõpsamist ei ilmu, tuleks teha refresh/reload! Continue reading

Küsitluste grupeerimine

Nüüdsest saab eFormularis küsitlusi siltide abil grupeerida. Selleks on iga formulari üldandmete lehel lahter [sildid haldamiseks], kuhu saab sisestada siltidele sobivad nimetused. Silte võib olla igal küsitlusel mitu, eraldamiseks tuleks kasutada koma. Pärast siltide defineerimist ilmuvad need Minu eFormularide lehele, kus iga sildi järel on kirjas, mitu formulari vastava jaotuse alla on lisatud. Sildil klõpsates näeb vastavate formularide nimekirja. Continue reading

Küsimuste lisamine

Sageli on tarvis olemasolevate küsimuste vahele küsimusi lisada. Varem oli ainsaks võimaluseks lisada uus küsimus lõppu ning seejärel tõsta see soovitud kohta. Nüüd on tänu kasutaja ettepanekule ka teine võimalus. Küsimuste vahele on lisandunud ikoonid, millel klõpsates ilmub vastavasse kohta uus küsimus, seega on küsimused kohe soovitud järjekorras. Continue reading

Venekeelsed formularid

Seni ei saanud eFormulari küsitluskeskkonnas raadionupu tüüpi küsimuste väärtusteks sisestada kirillitsa tähti sisaldavaid vastusevariante, mistõttu tuli vastusevariandid muul viisil tähistada. Nüüd on venekeelsete küsimustike koostamine mugavam ja kiirem, sest ka raadionuppude puhub saab kasutada kirillitsa tähti! Continue reading

Teade üldhariduskoolide õpetajatele ning õpilastele!

Kaheksa esimest aastat osutasime eFormulari teenust tasuta. Seoses kasutusmahu olulise suurenemisega ja vajadusega investeerida teenuse arendusse kehtestasime 2008. aastal tasu vastuste eest. Meil on hea meel, et Tiigrihüppe Sihtasutus leidis võimaluse toetada eFormulari õppeotstarbelist kasutust 1,5 aasta jooksul, nii ei pidanud üldhariduskoolide õpetajad ja õpilased ise teenuse eest tasuma. Kahjuks lõppes see toetus neist ja meist sõltumatutel põhjustel 2009. a. juulikuust. Senini ei ole me siiski jälginud, kas kõik koolid tasuvad eFormulari kasutamise eest – sisuliselt oleme võimaldanud teenust ka järgneva 1,5 aasta jooksul tasuta kasutada. Saame aru, et õpetajatel on ebamugav arveldada üksikute eFormularide eest tasumisega, kuluaruannete ja arvetega. Sellest tulenevalt on nüüd üldhariduskoolidel ning kutseõppeasutustel võimalik sõlmida eFormulari kasutamiseks soodsaid püsilepingud. Continue reading