Tulemuste võrdlus aastate lõikes

eFormulari küsitluskeskkonnas on nüüd võimalik andmeid võrrelda aastate lõikes. Uus võimalus on kasulik, kui viite läbi nt iga-aastase rahuloluküsitluse ja soovite erinevate aastate tulemusi võrrelda.

Aastate järgi võrdlemiseks on statistika lehele lisandunud valik “Võrdle vastuseid: aastate järgi”. Sellel klõpsates luuakse tulpdiagrammid, kus x-teljel on vastusevariandid; y-telg näitab vastajate osakaalu protsentides ning erinevad tulbad kajastavad tulemusi aastate lõikes. Tulpdiagrammidele lisaks kuvatakse sagedustabelid aastate kaupa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *