Täiendused statistikas

Vastavalt kasutajate soovidele saab eFormulari statistikas nüüd sagedustabeleid sorteerida ning valida, kas arvestatakse ka vastamata jätnud ankeedi täitjaid.

Statistika lehe päises saab rippmenüüst valida, kas andmed sagedustabelites järjestatakse vastusevariandi või vastanute osakaalu järgi. Lisaks saab määrata, kas sorteeritakse kasvavalt või kahanevalt. Valides sorteerimise variandi järgi, järjestatakse sagedustabelites vastusevariandid tähestiku järjekorras. Valides protsendi järgi sorteerimise, järjestatakse tabelites variandid sageduse järjekorras.

Lisaks on statistika lehel valik ‘Lisa “vastamata” vastused’. Linnutamisel kuvatakse sagedustabelites ning graafikutes valik “vastamata”, mis esindab nende vastajate arvamust, kes on ankeedi küll postitanud, kuid pole vastavale küsimusele vastanud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *