eFormular – registreeritud kaubamärk

Alates 22.07.2011, seega juba ligi aasta, on eFormular Euroopa Liidus registreeritud kaubamärk klassis 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus. eFormulari kaubamärgi registreerimistunnistus on välja antud Siseturu Ühtlustamisameti (OHIM – The Office of Harmonization for the Internal Market) poolt. Continue reading