Teade üldhariduskoolide õpetajatele ning õpilastele!

Kaheksa esimest aastat osutasime eFormulari teenust tasuta. Seoses kasutusmahu olulise suurenemisega ja vajadusega investeerida teenuse arendusse kehtestasime 2008. aastal tasu vastuste eest. Meil on hea meel, et Tiigrihüppe Sihtasutus leidis võimaluse toetada eFormulari õppeotstarbelist kasutust 1,5 aasta jooksul, nii ei pidanud üldhariduskoolide õpetajad ja õpilased ise teenuse eest tasuma. Kahjuks lõppes see toetus neist ja meist sõltumatutel põhjustel 2009. a. juulikuust. Senini ei ole me siiski jälginud, kas kõik koolid tasuvad eFormulari kasutamise eest – sisuliselt oleme võimaldanud teenust ka järgneva 1,5 aasta jooksul tasuta kasutada. Saame aru, et õpetajatel on ebamugav arveldada üksikute eFormularide eest tasumisega, kuluaruannete ja arvetega. Sellest tulenevalt on nüüd üldhariduskoolidel ning kutseõppeasutustel võimalik sõlmida eFormulari kasutamiseks soodsaid püsilepingud.

Püsileping sisaldab:
* lepinguga koolidele õpilaste eFormularid tasuta (üksteise küsitlemine, õpilasuurimused, jms)
* tasuta kasutajatugi telefoni ning e-posti teel (õpetajatele, infojuhile jt kooli töötajatele)
* kooli oma haldur saab kasutust reguleerida (võimalik lihtsa kasutajaliidese vahendusel jälgida kasutusintensiivsust, kasutajate seoseid kooliga)
* fikseeritud aastatasu kooli töötajate koostatud eFormularide vastuste eeldatava hulga järgi

Täpsemat infot püsilepingute kohta küsige eFormulari kasutajatoelt!

Edastas: Getter Kallasmaa

2 thoughts on “Teade üldhariduskoolide õpetajatele ning õpilastele!

  1. Kas ma pean oma küsitluse eest ise maksma, kui minu küsitlus on koostatud bakalaureuse töö jaoks Tallinna Ülikoolis?

  2. Soovitan esialgu juhendajalt uurida, kas pead ise tasuma või makstakse küsitlus kinni. Paberil küsitlust tehes juhendaja ju tavaliselt annab paljunduspaberid – miks mitte küsida toetust elektroonilise küsitluse läbiviimiseks?! Online küsitluse läbiviimine on ju soodsam ja lihtsam!

    Kui oled selgust saanud, kes küsitluse läbiviimise eest tasub, saad vastustepaketti ostes sisestada sobivad arve saaja andmed ning siis juba arve õigetele isikutele edasi anda.

    Edu bakatööga 😉
    Getter Kallasmaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *