Teade üldhariduskoolide õpetajatele ning õpilastele!

Kaheksa esimest aastat osutasime eFormulari teenust tasuta. Seoses kasutusmahu olulise suurenemisega ja vajadusega investeerida teenuse arendusse kehtestasime 2008. aastal tasu vastuste eest. Meil on hea meel, et Tiigrihüppe Sihtasutus leidis võimaluse toetada eFormulari õppeotstarbelist kasutust 1,5 aasta jooksul, nii ei pidanud üldhariduskoolide õpetajad ja õpilased ise teenuse eest tasuma. Kahjuks lõppes see toetus neist ja meist sõltumatutel põhjustel 2009. a. juulikuust. Senini ei ole me siiski jälginud, kas kõik koolid tasuvad eFormulari kasutamise eest – sisuliselt oleme võimaldanud teenust ka järgneva 1,5 aasta jooksul tasuta kasutada. Saame aru, et õpetajatel on ebamugav arveldada üksikute eFormularide eest tasumisega, kuluaruannete ja arvetega. Sellest tulenevalt on nüüd üldhariduskoolidel ning kutseõppeasutustel võimalik sõlmida eFormulari kasutamiseks soodsaid püsilepingud. Continue reading