Märkeruudu tüüpi küsimustel mitme vastusevariandi võimalus

Märkeruudu tüüpi küsimustele oli seni võimalik lisada vaid ühe vastusevariandi, nüüd saab neid lisada mitu.

Vastusevariantide sisestamine on sarnane raadionupu ning ripploendi tüüpi küsimustele ehk vastusevariandid tuleb eraldada semikooloniga ‘;’ ning vaikimisi valitud vastuse ette tuleks kirjutada tärn ‘*’.

Oluliseks määratud küsimuse puhul on tunnuse ‘1’ lahtrisse võimalik sisestada, mitu vastusevarianti vastaja peab valima. Näiteks, määrates selleks 1-3, peab vastaja valima 1, 2 või 3 vastusevarianti; kirjutades aga väärtuse 3, peab vastaja linnutama täpselt 3 vastusevarianti.

Edastas: Getter Kallasmaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *