Uus küsimuste kirjeldamise lehe kasutajaliides

Kuna iga tagasiside on eFormulari arendusosakonnale oluline, koorus kasutaja konkreetsest ettepanekust välja uus küsimuste kirjeldamise lehe kasutajaliides! Funktsionaalsus on endine, kuid muutsime küsimuste ja vastusevariantide sisestamise mugavamaks.

Mis on muutunud?

 • Esmalt hakkab silma, et kõik küsimust kirjeldavad väljad ei ole enam nähtavad. Toimetamise lehel on iga küsimuse lõpus   ikoon, millel klõpsates saab küsimuse sisu avada. Küsimuste nimekirja päises on suurem ikoon , mida klikates avanevad/sulgevad kõikide küsimuste sisud.
 • Täiesti uue eFormulari koostamisel ilmuvad küsimuste kirjeldamise lehele vaid tühjad küsimuseread erinevate ikoonidega. Küsimusi sisestades muutub küsimuse tekst  nähtavaks ka iga küsimuse päiseribal, nii et see on ka suletud küsimuseblokil nähtav.
 • Olukorras, kus küsimuse kirjeldus, vastuse variantide või kommentaari sisu on pikem, hõlmatest näiteks mitu rida, on nüüd sisestamine oluliselt mugavam – kogu välja sisu on täies mahus nähtav (NB! Google Chrome brauseri kasutajad saavad sisestuslahtrit ise veel suuremaks venitada).
 • Lihtsam on ka küsimuste järjekorra muutmine. Kui varem oli see lahendatud järjekorranumbri muutmisega, siis nüüd on küsimuse tiitlirea alguses ikoon, millel klõpsates ja hiire vasakut nuppu all hoides saab küsimust sõna otses mõttes muude küsimuste vahele lohistada.
 • Iga küsimuse bloki lõpus on punane rist, mille abil on võimalik küsimusi kustutada (nii oli ka varem, ent kustutamise ikooni asukoht oli teine).
 • Küsimuse pealkirjariba paremas servas olev number, näiteks #1, on küsimuse unikaalne identifikaator, mis seotakse konkreetse küsimusega ning edaspidis see enam kunagi ei muutu. Ka mitte küsimuste järjekorra muutmisel. Momendil on see number kasutajatele informatiivne, kuid tulevikus on plaanitud selle numbriga seoses ka lisavõimalused (näiteks tingimuslik suunamine järgmisele küsimusele vms).

Kuna kirjeldatud muutused ei pruugi kõigile kasutajatele kohe meeldida, siis klõpsates viitel “endine kasutajaliides” on võimalus küsimusi sisestada seni kasutusel olnud harjumuspärasel moel. Uue liidese avamiseks tuleb klõpsata viitel “uus kasutajaliides”.

eFormulari arendusosakond oleks väga tänulik, kui avaldaksite arvamust ka eFormulari esilehel olevat küsimustikku täites, andes teada, kuidas uus kasutajaliides just Teile meeldib.

Edastas: Getter Kallasmaa

2 thoughts on “Uus küsimuste kirjeldamise lehe kasutajaliides

 1. Kas tingimuslikku suunamist järgmisele küsimusele on hetkel mingil moel võimalik teha? Oleks suurepärane kui saaksin Jah vastuse korral kuvada ühed küsimused ja Ei korral teised

 2. Hetkel saab seda lahendada näiteks nii, et vastusevariandi “Jah” valijatel palute jätkata leheküljelt nr.Y (küsimuselt nr. X) ning variandi “Ei” valijatel leheküljelt nr. Z (küsimuselt nr. Q). Näiteks siis raadionupu puhul võiks olla väärtuseks: Jah (jätkake leheküljelt nr.2);Ei (jätkake leheküljelt nr. 3). Tingimuslik suunamine on aga plaanis arendusena.

  Parimate soovidega,
  Getter Kallasmaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *