Muudatused

eFormularis on läbi viidud uuendusi ning täiendusi vastavalt kasutajate soovidele.

*Varem oli pikema küsimuse korral graafikute päises osa küsimuse tekstist kadunud, see sai parandatud ja nüüd näeb kõiki küsimusi korrektselt.

*Graafikute puhul tekitas kasutajates arusaamatusi vastusevariant “?”, mis tähendas, et vastaja oli küsimusele vastamata jätnud. Nüüd on “?” asendatud tekstiga “vastamata”.

*Täiendatud on erimärke (vene, hiina, poola) sisaldavate andmefailide alla laadimist, et säiliks loetav kuju ning korrektsed tähemärgid andmefailides ning statistikas.

eFormulari meeskond ootab ka tulevikus kasutajate ettepanekuid!

Edastas: Getter Kallasmaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *