Ühekordne vastamine

‘Minu eFormularide’ toimetamise lisavõimalustel on lisaks taas üks uus funktsioon – ühekordne vastamine! Antud funktsiooni kasutamine eeldab aga määratud või mitteanonüümsete vastajate valik. Seda seetõttu, et nii määratletud vastajad omavad individuaalset koodi, mille järgi saab vastaja tuvastada ning keelata tal rohkem kui ühekordne vastamine. Antud funktsioon on kasulik, kui kasutajale on oluline, et vastuste põhjal tehtav statistika oleks korrektne, kuna mitme sarnase vastuse arvestamine vähendab statistika usaldusväärsust.

Edastas: Getter Kallasmaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *