Vastamise ajalimiit

eFormularide koostamise lisavõmaluste all on võimalik nüüdsest uue funktsioonina määrata vastamise ajalimiit. Uus funktsioon on kasulik neile, kes soovivad läbi viia teste või kontrolltöid (näiteks õpetajad ja õppejõud). Kasutajal on võimalik määrata ajalimiit minutites, mille jooksul on vastajal võimalik eFormulari täita. Kui vastaja ei ole tegevust lõpetanud enne aja otsa saamist, saadetakse tema vastused automaatselt. Varem lõpetades on vastuseid võimalik ka käsitsi ära saata. Vastaja näeb jooksvalt oma järelejäänud aega.

Edastas: Getter Kallasmaa

Ühekordne vastamine

‘Minu eFormularide’ toimetamise lisavõimalustel on lisaks taas üks uus funktsioon – ühekordne vastamine! Antud funktsiooni kasutamine eeldab aga määratud või mitteanonüümsete vastajate valik. Seda seetõttu, et nii määratletud vastajad omavad individuaalset koodi, mille järgi saab vastaja tuvastada ning keelata tal rohkem kui ühekordne vastamine. Antud funktsioon on kasulik, kui kasutajale on oluline, et vastuste põhjal tehtav statistika oleks korrektne, kuna mitme sarnase vastuse arvestamine vähendab statistika usaldusväärsust.

Edastas: Getter Kallasmaa

Mitteanonüümsed vastajad

eFormularide koostamise lisavõimaluste sakil on uus lisafunktsioon, milleks on mitteanonüümsed vastajad. Mitteanonüümsed tähendab, et vastajad on identifitseeritavad e-posti aadressi järgi. Mitteanonüümsete vastajate valikul tuleb “saada” funktsiooni kaudu saata soovitud vastajatele e-kiri, mille sisuks on vastavale eFormularile viitav aadress. eFormulari aadressile lisatakse automaatselt individuaalne kood, mis võimaldab vastajal eFormulari täita. Ilma koodita ei võimaldata eFormulari täitmist ning kuvatakse teade “Vale või puuduv ligipääsukood!”.

Edastas: Getter Kallasmaa

Määratud vastajad

‘Minu eformularide’ toimetamise lisavõimaluste all on uue funktsioonina määratud vastajad. See funktsioon on kasulik nendele kasutajale, kes soovivad valida enda eFormularile vastajad. Vastajad pole küll identifitseeritavad, kuid ilma individuaalse koodita pole vastajatel eFormulari võimalik täita. Määratud vastajate korral on vastajatel vaja individuaalse koodiga aadressit, mille saab Ta juhul kui kasutaja on “saada” funktsiooni kaudu saatnud soovitud vastajale e-kirjaga kutse eFormulari täitma. Individuaalne kood lisatakse aadressile automaatselt. Kui keegi üritab ilma individuaalse koodita eFormulari täita, kuvatakse teade “Vale või puuduv ligipääsukood!”.

Edastas: Getter Kallasmaa

Anonüümsed vastajad

eFormulari koostamise lisavõimaluste all on nüüdsest uus võimalus kasutajal oma vastajaid määrata. Kui koostaja jaoks ei ole oluline, kes Tema eFormulari täidavad, tuleks valida vastajateks anonüümsed vastajad. Anonüümsed vastajad pääsevad eFormulari täitma minnes aadressile www.eformular.com/kasutajanimi/eformularinimi.html, kus kasutajanimi on koostaja kasutajanimi ning eformulari nimi on Tema koostatud eformulari nimetus.

Edastas: Getter Kallasmaa