Küsija muutmisvõimalus

Vahel juhtub, et keegi teeb vastates trükivea, või jätab mõne lahtri täitmata, mida küsija saab näiteks telefoni või näost näkku vestluse teel hiljem täpsustada. Või on juba algusest peale mõeldud nii, et osa ridu täidab küsija. Nö “ametkondlikuks kasutamiseks” väljad, mis täidetakse vastaja andmete alusel. Selleks lisatigi uus võimalus – eFormulari koostaja saab ise vastuseid muuta. Selleks tuleb vastava eFormulari Lisavõimaluste sakil linnutada märkeruut “küsija muutmisvõimalus“. Seejärel on andmefailis võimalik iga laekunud andmerida korrigeerida. Muutmiseks tuleb klõpsata vastava andmerea ees rea numbril. eFormular avatakse täidetud kujul, saab teha parandusi või täita tühje välju ning andmed uuesti postitada. Esialgne andmerida jääb ka alles, tolle staatuseks kuvatakse viimases tulbas “muudetud”. Uus andmerida saab staatuseks “kehtiv”. NB! Kui “küsija muutmisvõimalus” lubatud pole, siis näidatakse andmerea ees lihtsalt koodi, ilma viiteta. (Märkus. kui esimeses tulbas koodi pole, on tegemist vanemat tüüpi eFormulariga, mille andmed on failis, mitte andmebaasis. Uute võimaluste kasutamiseks tuleb vana andmefail endale ära salvestada ja lihtsalt kustutada – uus tekib automaatselt andmebaasi.)

Edastas: Getter Kallasmaa

Andmete väljaprint

Vahel on vaja üksikut täidetud eFormulari välja printida. Selleks on kõige parem PDF vorming. Nüüd saabki seda teha, klõpsates andmefaili rea ees PDF ikoonil. Soovitus: ärge seda ilmaasjata tehke, ja kui ikka kindlasti vaja on, siis iga kümne väljaprinditud eFormulari kohta istutage järgmisel kevadel üks puu!

Edastas: Getter Kallasmaa