Graafikud ja sagedustabelid

Nüüd saate näha ka lihtsaimat statistikat – valikvastustega küsimuste sagedustabeleid ja sektordiagramme. Neid saate näha Minu eFormularide -> andmefailide lehel iga eFormulari juures kui klõpsate viitel “statistika”. Iga valikvastuselise küsimuse kohta kuvatakse sektordiagramm ning sagedustabel, mis sisaldab vastusevarianti, vastanute absoluutarvu ning protsenti kõigist sellele eFormularile vastanutest


Edastas: Getter Kallasmaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *