Graafikud ja sagedustabelid

Nüüd saate näha ka lihtsaimat statistikat – valikvastustega küsimuste sagedustabeleid ja sektordiagramme. Neid saate näha Minu eFormularide -> andmefailide lehel iga eFormulari juures kui klõpsate viitel “statistika”. Iga valikvastuselise küsimuse kohta kuvatakse sektordiagramm ning sagedustabel, mis sisaldab vastusevarianti, vastanute absoluutarvu ning protsenti kõigist sellele eFormularile vastanutest


Edastas: Getter Kallasmaa

Piiratud vastamisaeg

Nüüdsest saab eFormulari koostaja soovi korral piirata vastamisaega kuupäeva või kellaaja täpsusega. Enne või pärast seda aega on eFormulari küll võimalik näha, ent vastata ei saa. Kõigepealt kuvatakse hoiatus (selle teksti saab küsitleja ka ise sisestada), kui aga vastaja sellest ei hooli, ja ikkagi üritab eFormulari täita ning postitada, siis andmeid ei salvestata ning sama hoiatus kuvatakse uuesti. Seda uut võimalust saab juhtida iga eFormulari toimetamise käigus, Lisavõimaluste sakil.

Edastas: Getter Kallasmaa